Опременост и услови за работа

За да може да се изведува квалитетна настава и обука за Cubase, музичкото училиште Ентерпрајз е опремено според стандардите и побарувањата на компанијата Steinberg.

Предавалната е опремена со 6 студентски места – клупи со соодветни димензии, 6 аудио интерфејси UR-12, производ на компанијата Steinberg, 6 пара Sennheiser HD-201 слушалки, мрежни кабли и безжичен интернет за секој компјутер. Доколку некој од слушателите на курсот нема свој преносен компјутер, Ентерпрајз има 4 десктоп и 2 лаптоп компјутери кои се на располагање за непречено одржување на наставата.

За предавачот е обезбеден Apple Mac Pro десктоп компјутер со Apple Cinema Display, кој воедно е поврзан и на ЛЦД телевизор поставен на соодветна дистанца и височина, па оттаму студентите можат комотно да ги следат предавањата и да ги извршуваат работните задачи и вежбите. Компјутерот за предавачот е приклучен на соодветен аудио хардвер Steinberg UR-22, а излезот од овој аудио конвертер е поврзан на професионални студиски JBL монитори.

Просторот е уреден и ги содржи сите неопходни атрибути за оваа намена, редовно дезинфициран, направена санитарна контрола и редовно извршувана дезинсекција и дератизација.

Кафето и освежителните пијалаци се на наша сметка.