Генерални принципи на наставата во ЕНТЕРПРАЈЗ

Концептот за групна настава е нов и некарактеристичен пристап кон работата во областа на музичкото образование кога се во прашање изучувањето на инструменти и вокалната интерпретација (гласните жици, гласот е инструмент). Ваквиот начин на работа не се практикува никаде по државните музички училишта во Македонија, на просторите на поранешна Југославија, па ни во државите ширум светот. Според научните методи и методологии, според сите правила и стандарди, се смета дека најголем ефект во образованието, не само музичкото, се постигнува при индивидуалната настава.

Сепак, ние се одлучивме да го спроведеме токму овој концепт на групна настава и се уште се придржуваме кон него затоа што даде извонредни резултати и позитивни ефекти, гледано од повеќе аспекти:

  1. Социјализација и создавање на нови познанства и другарства надвор од училиштето,
  2. Размена на знаења, техники и други искуства поврзани со музиката и конкретниот инструмент што го изучуваат во групата,
  3. Групата создава услови и атмосфера за интерактивна и подинамична настава,
  4. Создавање на конкурентски дух помеѓу учениците кој води до поголема фокусираност и побрз напредок во изучувањето на инструментот (да се биде подобар од другиот во групата),
  5. Полесно задржување на концентрацијата (заради динамиката) што овозможува ефикасно совладување на наставната единица,
  6. Меѓусебно поттикнување и давање стимул за надминување на потешкотиите во совладувањето на инструментот (солидарност, емпатија),
  7. Тимско работење (развивање чувство на заедништво и желба за тимски успех)

 

Постојат и други предности и придобивки од ваквиот метод на работа, но најважно од се е дека крајните резултати се позитивни и дека побрзо и полесно се доаѓа до целта. Бројот на учениците во една група зависи од природата на инструментот кој се изучува и во различни класи, различен е и бројот. Групите се формираат врз основа на музичката определеност, возраста и степенот на знаење на учениците.

Програмата по која се одвива наставата не е дефинирана во строга рамка, што овозможува наставниот процес да биде адаптибилен, динамичен и флексибилен, лесно прифатлив како за тотални почетници, така и за ученици кои достигнале некакво ниво на музичко образование.

Училиштето на крајот од учебната година организира завршен концерт на кој што учествуваат сите ученици и преку нивниот јавен настап јасно може да се согледа колку научиле и напредувале во нивниот развој како идни музичари.

Се подготвува репертоар на песни кои се изведуваат во живо, со соодветно озвучување, на сцена и пред публика.

Преку овие настапи учениците на Ентерпрајз имаат ексклузивна можност да научат како да го интерпретираат своето музичко знаење во живо, со озвучени инструменти и каков треба да биде односот кон останатите членови од музичкиот состав.

Завршниот концерт за пејачите е исто така посебно искуство кај што тие учат да пеат во придружба на бенд (не на снимена матрица), однос кон микрофон, однесување на сцена и др. Основната цел на овој проект е да се покажат достигнувањата на учениците, т.е. наученото во тековната учебна година, како и промоција на работата на училиштето.

Музичка продукција

Часовите по музичка продукција се малку поинаку конципирани.

Предвидени се како курс од 8 модули во времетраење од една година, со точно определена и предвидена програма, па и тука наставата се одвива во групи, но не поголеми од 6 ученика.

Модулите кои се изучуваат на часовите по музичка продукција се следниве:

Модул 1 Вовед во наставната содржина, теорија на звук, видови студија, акустика на студија, дизајн на студио. Монитори во студио (звучници), психоакустика, аналогни и дигитални миксери, апликации за обработка, MIDI протокол и снимање, програмирање, уредување.

Модул 2 Микрофони: дизајн и примена, техники за избор и инсталација на микрофони, предзасилувачи за микрофони, аналогни и дигитални рекордери на звук (аналогни наспроти дигитални), звучни картички, аудио-програми и секвенцери, кабли и поврзување на студиска опрема.

Модул 3 Динамички процесори: Компресори (типови и начини на примена), мултибанд компресори, EQ, Gate, De-esser, reverb, delay, chorus.

Модул 4 Работа на првиот проект во рамките на студиото за звук: снимање и миксање песна. Миди програмирање и правење на инструментал.

Модул 5 Снимање поп-песни, вокали, поддршка на вокал, обработка и миксање на проект.

Модул 6 Снимање на рок бенд: техники за снимање на информации, техники на снимање на звук и тапан, снимање на бас гитара, снимање на електрична гитара (звучно засилување на гитара и директно снимање преку дигитален процесор), засилување, снимање на звук и акустична гитара, клавијатури, дувачки инструменти, вокали и придружни вокали. Едитирање и миксање на рок бенд, sound replacement техники за замена на звук, trigering.

Модул 7 Аналоген мастеринг, дигитален мастеринг, техники како да се постигне компетитивна и комерцијална гласност и квалитет на песна.

Модул 8 Снимање и озвучување на живи настапи, концерти, театарски претстави, избор на микрофони, поставување на разгласни системи, современо пресметување на временска дистанца и акустичко решение за секој нов простор во кој се одржува настанот.

Модул 9 Аудио техники во останатите индустрии. Параметри и подесување на вградени микрофони на лаптопи и телефони. Параметри и подесување на комерцијални микрофони, сетирање на звучни параметри за видео конференции и онлајн обуки, снимање на видео конференции и обуки. музичка продукција

Специјализирани обуки за STEINBERG Cubase

Сертифицираниот тренинг за STEINBERG Cubase претставува уникатна можност за тесно специјализирање на знаењата од областа на аудио инженерингот, за користење на софтверот Cubase од престижниот производител STEINBERG.

Нашето училиште е единствениот официјален сертифициран тренинг центар за производите на STEINBERG во Македонија, што значи дека ги исполнуваме највисоките технолошки стандарди во однос на опремата и просторот, а воедно имаме и сертифициран тренер, – Валентино Скендеровски, кој ја одржува обуката според светските стандарди.

Што е Cubase?

Cubase е софтверски производ развиен од германска компанија за музички софтвер и хардвер, STEINBERG.

Овој софтвер е наменет за музичко и тонско снимање, компонирање, уредување, аранжирање, микс и мастеринг, и важи за една од најсофистицираните дигитални тонски работни станици. (DAW –Digital Audio Workstation). Cubase важи за еден од најпрецизните аудио едитори, а со негова помош може да се изработуваат аудио книги, да се синхронизираат филмови и да се употребува во сите сегменти на аудио индустријата.

Што значи завршена Cubase обука во овластен и сертифициран тренинг центар?

Пред се, тоа значи дека центарот ги задоволува највисоките технички и методолошко- едукативни критериуми за одржување на физичка или онлајн настава. Можеме да се пофалиме, дека на првите одржани курсеви за Cubase во Ентерпрајз, 27 од 30 учесници успешно го положија тестот и се здобија со светски признатиот сертификат на STEINBERG.